Jelle Veeman

jelleveemanIn een bijzonder contact met Jelle Veeman heeft deze mij gevraagd een Karmisch deel voor hem in te vullen. Sinds 2012 heeft Jelle Veeman zich aangesloten bij Roel en mij. We deelden al de energie overdracht en het helen en genezen op Oorzaak en Gevolg, maar zijn nu meer en meer gericht aan het werken op Karmische processen en Regressie therapie. Daarover meer in het kopje Regressie. Bij deze stel ik hem voor aan de mensen die mogelijk wel van deze grote Maestro, zoals ik hem noem gehoord hebben, maar nog niet hebben ontmoet. Vele van zijn werken zijn onlangs in mijn bezit gekomen en ik vind het een voorrecht zijn werk voort te mogen zetten in deze tijd waarin veel ontwikkelingen zijn in het paranormale en de paragnostiek. Voor meer info over Jelle Veeman: www.jelleveemanstichting.nl

Jelle Veeman (1922- juni 2007) is ruim een halve eeuw werkzaam geweest als paranormaal genezer. In deze periode is hij uitgegroeid tot een van de meest geraadpleegde natuurgenezers in ons land. Daarnaast heeft hij zijn faam vooral te danken aan de ontwikkeling van de Auralogie.

Deze energetische geneeswijze is gegrondvest op de wetenschap dat ziekten worden veroorzaakt door een verstoorde aura en dat ze succesvol behandeld kunnen worden door dit energielichaam weer in balans te brengen. Hiertoe heeft Jelle Veeman tal van alchemistische preparaten en diverse therapieën ontwikkeld, zowel voor mensen als dieren. In de loop der jaren hebben vele tienduizenden patiënten uit binnen- en buitenland baat gehad bij de auralogische kuren en behandelingen.

Hier een bijzonder verhaal over Jelle Veeman, de ziener. Download hier het verhaal als PDF bestand.