Paranormale begrippen

Enkele van mijn paranormale gaven met de uitleg en ervaringen ervan staan hieronder vermeld

Wat is Paranormaal. Het woord paranormaal betekent heel simpel, naast het normale. Ook wel boven” normaal genoemd. Het is dat wat je gegeven is. Je gave. Je bent er mee geboren en het zal zich ontwikkelen als je er aandacht aan geeft en er mee gaat werken. Oefening baart kunst.


Paragnostische gave
Para-gnosie betekent vrij vertaald: naast de  kennis. Dit uit zich door waarnemingen en ingevingen die niet aantoonbaar zijn, maar zich regelmatig openbaren in voorkennis en inzichten in de toekomst.

Mediumschap
Dit uit zich door contact te hebben met overleden personen.

Geleid schrijven.
Ook wel het automatisch schrift genaamd. Door middel van een medium kan de overledene tekst overbrengen op papier. Dit gebeurt door middel van de energie van de overledene, opgevangen door het medium. De energie overdracht is te vergelijken met een seismograaf die energietrilling omzet in streepjes die een code vormen.

Uittredingen
De geest verlaat het lichaam om te reizen om vervolgens met deze waarneming die men zich daarna nog haarfijn herinnert weer terug te keren in het lichaam. Bijzonder is te ervaren hoe je boven je eigen slapende lichaam weer terug suist. Dit gaat met een enorme snelheid en je ploft als het ware terug in je lijf.

Overlijden
De permanente vorm van uittreding waarbij de geest  het fysiek lichaam verlaat. Ik betitel dit vaak als: over het lijden. Vaak is de laatste fase van de persoon een lijdensweg. De dood, het overlijden, verbreekt deze fase en de geest en de ziel reizen verder zonder de last van de ouderdom of ziekte van het fysieke lichaam.

Geesten
Veel geesten vertoeven na het overlijden nog op aarde. Dit om nog bij dierbaren te blijven of omdat ze nog geen afscheid willen of kunnen nemen van het aardse bestaan. Soms nemen deze geesten bezit van een nog levend persoon. Dit noemen we:

Obsessoren
Dit zijn geesten die als passagier meegaan met personen die nog in leven zijn. In dit geval nemen ze bezit van de geest van deze persoon. Vaak zie je een gedragsverandering optreden. Waaronder dwangmatige handelingen. Ik help kinderen die geesten zien en hier angst voor hebben Ook volwassenen die last hebben van energieën om hen heen. Goede paragnosten kunnen een rol spelen in het oplossen van een Obsessor, door telepathisch contact te maken. Op deze manier mocht ik samen met mijn medium van gene zijde al meerdere geesten naar het licht sturen. Het is een dankbare taak om met name kinderen te helpen en een onvoorstelbare samenwerking voor aardse begrippen.

Karma
Na ieder afgesloten leven door het overlijden wordt voor en volgend leven een nieuw levensplan opgesteld. Het geleerde wordt opgeslagen in de ziel en deze zal zich verder ontwikkelen door een volgend Karma. Een Karmisch pad is niet te doorkruisen. Het is een hoger opgesteld plan dat door levens een rode draad kan vormen. De ziel kiest ervoor deze lessen te ondergaan. Regelmatig gaat dit gepaard met lijden en pijn.

Helende handen
Door de paranormale gave en energie die ik vanuit het universum mag doorgeven kunnen er helende en genezende ervaringen worden waargenomen. Deze universele energie, en magnetisme zorgen voor een herschikking van verstoorde cellen. Echter: Als het een Karmisch proces is zal deze energie, maar ook geen enkel ander medicijn, tot heling en genezing leiden.
- Zie ook de STAR opleiding.

Visualisatie
Door middel van een sterke concentratie en visualisatie kan er een proces worden ingezet op verstoorde en aangedane cellen. Samen met de sterke universele energie zijn sterke helende en zelfs genezende processen gerealiseerd. In  Oosterse landen wordt veel meer en sterker met de krachten van gedachten gedaan. Het trainen van de geest en goede begeleiding van paragnosten is een mogelijkheid je eigen gave te vergroten.

PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom)
Al sinds enkele jaren komen er mensen in de praktijk met ernstige trauma’s.
Veelal uit dit leven. Trauma’s ontstaan door Mishandeling, Incest etc. Maar ook zijn er veel onverklaarbare trauma’s die kunnen leiden tot bv isolement en depressies en zelfs de wens om dood te gaan. Ook onder jongeren.
Paragnosten weten van meerdere levens en zo zijn er trauma’s die nog dateren van de tijd voor dit leven die nog opspelen. Soms laten deze trauma’s zich nog zien in de nachtmerries. In de jeugd of op latere leeftijd.
Door middel van het telepathisch werken dmv regressie- en hypno therapie, is het mogelijk deze processen op zielsniveua aan te pakken. Hypno therapie is absoluut geen hypnose. Bij hypnose neemt de behandelaar Karmische processen over. De ziel moet zelf door dit proces heengeleid worden om zo te helen. Het is al een enorm verschil om te weten waar je trauma is ontstaan. Het kunnen lezen van je vorige leven en een enkele keer zelfs daarvoor geeft een duidelijk beeld van angsten en verstoringen in dit leven. Oorlog slachtoffers waren er generaties lang. Reïncarnaties ook. Nog vaak spelen oorlog verledens door van een vorig leven in dit leven. Iemand weer vlottrekken na jarenlange trauma’s is het grootste cadeau dat je kunt behalen.

Kortom.. Niet weer je hele geschiedenis hoeven vertellen. Wat in het brein zit, zit minder diep dan de ziel. Daarop zijn wij gericht. Laat je niet met een kluitje in het riet sturen met de woorden; dat het tussen je oren zit! Ik heb mijn hulptroepen dmv de telepathische kanalen van gene zijde bij me.

HSP/Autisme etc.
Hoogevoeligheid bij kinderen en volwassenen.
Een incarnatie probleem van Hooggevoelige zielen. Veelal oude zielen. Ook hierin spelen opgedane ervaringen mee van vorige levens. Ook angsten om aan dit leven deel te nemen. Al veel jongeren vonden hun weg en briefjes werden verbrand waarop stond: Ik wil graag dood. Kom op. Geef niet op!